Decentrify

Decentrify és un motor de cerca totalment descentralitzat amb funcionalitat de compartició de dades. La propietat fonamental de Decentrify és "cap punt únic de fallada", així doncs tots els serveis es crean amb això en ment. Ben segur, les tècniques típiques de "cap punt únic de fallada" poden ser lentes en algunes instàncies, pel que a vegades "fem trampa" mitjantçant l'ús d'emmagatzemament "key-value" per a accelerar les coses. Alguns poden dir, que l'emmagatzemament "key-value" és un potencial punt de fallada. Bé, CaracalDB, el nostre magatzem "key-value", no és necessari per a que el sistema funcioni correctament, només ajuda a accelerar-ho.

Decentrify está construido utilizando el framework de pase de mensajes Kompics (https://github.com/kompics/kompics.git). Y utiliza CaracalDB, un almacén "key-value" para  (bootstraping) la información así como acelerar determinadas operaciones (https://github.com/CaracalDB/CaracalDB.git).

 

Parts internes de Decentrify

 

Més info (en anglès): http://www.decentrify.io