Començant

Anem a començar amb Cloudy!

 


 

 

Requisits

Com és un sistema basat en Debian, té els mateixos requisits de hardware.

La imatge de Cloudy té un conjunt de configuracions i paquets addicionals; pel que necessita al voltant de 450 MiB d'espai d'emmagazematge.

No obstant, és recomanable tenir al menys 1 GiB.

Per descomptat, si voleu utilitzar alguns serveis com Peerstreamer (veure la página de caracteristiques), els requisists mínims augmentaran.

 


 

Obtenir Cloudy

Actualment pots obtenir la distribució descarregant la imatge ISO a punt per ser instal·lada en un CD/DVD o en una memòria USB, o una plantilla (template) de Linux container (LXC o OpenVZ) per a executar-la directament virtualitzada.

Per altra banda, pots descarregar el codi font i compilar-ho tu mateix.

Descarregar la imatge

Aneu a la pàgina Descarregar per a accedir on estan emmagatzemades les imatges.

Gravar la imatge ISO (Linux)

Els fitxers ISO són imatges de CD live, és a dir, tenen un sistema d'instal·lació que és executat directament en l'arrancada des d'un dispositiu extern (CD/DVD/USB).

Pots grabar-la en:

  • CD/DVD:
$ apt-get install xorriso
$ xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/sr0 blank=as_needed cloudy.iso
  • USB:
$ dd if=cloudy.iso of=${USBSTICK}

Compilar

Opcionalment pots compilar Cloudy per tú mateix. Ves a la pàgina de Desenvolupament per a saber com.

 


Instal·lar

Com ja s'ha explicat, la distribució està basada en Debian GNU/Linux i continguda en una imatge ISO "live".

Podeu arrencar el sistema des d'un dispositiu extern (CD/DVD/USB), o bé iniciar el procés d'instal·lació, seleccionant l'opción corresponent en el menú.

cloudy-boot-install

La instal·lació és igual que a una Debian estàndard, i es pot resumir en:

  1. Escollir l'opció Install en el primer menú. (min 0:06)
  2. Seleccionar l'idioma de la instal·lació i del sistema. (min 0:12)
  3. Seleccionar la teva localització. (min 0:16)
  4. Seleccionar el mapa de teclat. (min 0:19)
  5. Canviar/asignar el nom de la màquina (hostname). (min 1:21)
  6. Afegir la contrasenya de l'usuari root. (min 1:37)
  7. Crear un nou compte d'usuari amb contrasenya. (min 1:45)
  8. Particionar el disc. En el exemple s'utilitza tot el disc amb una sola partició. (min 2:02)
  9. Configurar el gestor de paquets seleccionant la rèplica del repositori de Debian més propera. (min 3:10)
  10. Instal·lar el gestor d'arrencada GRUB en el "master boot record" (MBR). (min 4:34)
  11. Acabar la instal·lació i reiniciar la màquina per a iniciar el nou sistema. (min 4:43)

NOTA: les referències entre parèntesis corresponen al temps aproximat en el vídeo d'exemple d'instal·lació de Cloudy.

 


Com actualitzar

El sistema d'actualització us permet comprovar i actualitzar els paquets de Cloudy per a evitar reinstal·lar tot el sistema i perdre les dades.

En la versió actual, al menu Sistema > Actualitzar pots comprovar els paquets de Cloudy i actualitzar-los un per un. També està l'opció per a fer una actualització del sistema (paquets Debian).

Cloudy-update

Pots veure aquí un vídeo d'exemple del sistema d'actualització.

 


Primers pasos

Per a accedir a la interfície d'administració heu d'obrir un navegador i escriure l'adreça de la màquina Cloudy al port 7000.

http://ADREÇA:7000

Credencials:

  • Usuari: root
  • Contrasenya: root (per defecte en el container, i seleccionat per tu durant la instal·lació amb la imatge ISO)
Cloudy-home

Un cop dins, podeu veure la pàgina d'inici amb informació general del sistema i un menú a dalt amb diferents seccions, dividit en dues parts.

1. A la esquerra hi ha les opciones per a configurar i gestionar el sistema.

  • Cloudy: pàgina d'inici.
  • Sistema: actualitzacions, configuracions d'usuari, tancar sessió.
  • Idiomes: selecció d'idioma.

2. A la dreta hi ha les opcions per a configurar i gestionar els serveis.

  • Cercar: eines per a anunciar i descobrir serveis en la xarxa. Permet utilitzar diferent programari per a aquest propòsit.
  • Clommunity: serveis introduïts en el projecte CLOMMUNITY.
  • Guifi.net: serveis utilitzats habitualment a la xarxa comunitària Guifi.net.

 

Podeu llegir en la pàgina de Característiques més sobre els serveis suportats.