Nous serveis suportats en Cloudy

Hem afegit recentment nous serveis per a ser gestionats fàcilment a través de la interfície web de Cloudy.

Aquests serveis poden ser instal·lats i configurats des del menú “Clommunity”.

  • Syncthing: és una aplicació open-source client/servidor de sincronització de fitxers.
  • OpenVZ Web Panel: ajuda a crear i gestionar màquines virtuals OpenVZ amb el software Web Panel.

Més informació en la secció Característiques.