Captures

Mira com es veu Cloudy; la instal·lació i algunes captures de pantalla de l'interfície web.