Serveis

Aquí pots llegir una descripció dels serveis suportats per Cloudy.
Cacascun d'aquests serveis té una secció en la interfície web per a ser fácilment instal·lats, configurats i gestionats.


Eines per a la publicació i cerca de serveis

L'aplicació per publicar i descobrir serveis en la xarxa, anomenada Avahi-ps, està desenvolupada per fer més fàcil el control dels serveis independentement del software utilitzat per a aquest propòsit.

Avahi-ps inicialment fou creada per facilitar l'ús d'Avahi per a la gestió de serveis. Més tard, altres aplicacions de publicació i cerca de serveis foren afegitdes a la distribució Cloudy i, en conseqüència, Avahi-ps fou millorat i adaptat per suportar aquest software.

Actualment aquestes eines són:

logo-avahi

Avahi

Avahi és un sistema que facilita la cerca de serveis en una xarxa local a través del conjunt de protocols mDNS/DNS-SD. Això et permet connectar el teu ordinador a una xarxa i instantàniament ser capaç de veure altres personas amb qui parlar, trobar impresores per a imprimir o trobar arxius compartits en  la xarxa.

Més info: http://avahi.org

Etcd

Una base de dades key value d'alta disponibilitat per configuració compartida i descoberta de serveis.

logo-etcd

Etcd està inspirat en Apache ZooKeeper i doozer, amb un enfocament en ser:

 • Simple: "curl'able" API (HTTP+JSON) orientada a l'usuari
 • Segur: autenticació de certificat client SSL opcional
 • Ràpid: milers de escriptures/s per instància
 • Confiable: ben distribuït utilitzant Raft

Més info: https://github.com/coreos/etcd

Serf

Serf és una eina d'afiliació al grup (cluster membership), detecció de fallade i orquestració, que és descentralitzada, tolerant a fallades i d'alta disponibilitat. Serf corre sobre la major part de plataformes: Linux, Mac OS X i Windows. És extremadament lleugera: utilitza de 5 a 10 MB de memòria i primàriament es comunica utilitzant amb poca freqüència missatges UDP.

Serf utilitza un eficient protocol gossip per a resoldre tres principals problemes:

 • Afiliació: Serf manté llistes d'afiliació al grup i és capaç d'executar scripts de control (handler scripts) personalitzats quan aquesta afiliació canvia. Per exemple, Serf pot mantenir la llista de servidors web per a un equilibrador de càrrega i notificar a aquest quan un node es connecta o es desconnecta.
 • Detecció de fallades i recuperació: Serf automàticament detecta nodes fallits en qüestió de segons, ho notifica a la resta del grupo i executa els scripts de control permetent gestionar aquests esdeveniments. Serf provarà de recuperar nodes fallits intentant reconnectar amb ells periòdicament.
 • Propagació d'esdeveniments personalitzats: Serf pot retransmitir esdeveniments personalitzats i consultes al grup. Aquests poden ser utilitzats per a provocar un desplegament, propagar configuracions, etc. Els esdeveniments són simplement retransmesos de manera fire-and-forget (dispara i oblida), i Serf fa un major esforç entregant missatges en la cara dels nodes offline o particions de xarxa. Les consultes proveeixen d'un simple mecanisme en temps reial de petició/resposta.

Més info: https://www.serfdom.io


 

Decentrify és un motor de cerca totalment descentralitzat amb funcionalitat de compartició de dades. La propietat fonamental de Decentrify és "logo-decentrifycap punt únic de fallada", així doncs tots els serveis es crean amb això en ment. Ben segur, les tècniques típiques de "cap punt únic de fallada" poden ser lentes en algunes instàncies, pel que a vegades "fem trampa" mitjantçant l'ús d'emmagatzemament "key-value" per a accelerar les coses. Alguns poden dir, que l'emmagatzemament "key-value" és un potencial punt de fallada. Bé, CaracalDB, el nostre magatzem "key-value", no és necessari per a que el sistema funcioni correctament, només ajuda a accelerar-ho.

Pots llegir-ne més en la pàgina de Decentrify.

Més info (en anglès): http://www.decentrify.io


Serveis

Getinconf

Tinc és un daemon de Xarxa Privada Virtual (VPN) que utilitza tunnelling i xifrat per acrear una xarxa segura entre hosts en Internet. És Software Lliure i està llicenciat sota la GNU General Public License versió 2.

Per a instal·lar i configurar fàcilment un sistema amb Tinc, ha sigut desenvolupada una eina anomenada getinconf sota el projecte europeu CLOMMUNITY.

Més info: https://github.com/Clommunity/getinconf/

OpenVZ Web Panellogo-openvz

OpenVZ Web Panel és una interfície d'usuari web per a controlar els servidors físics i virtuals amb la tecnologia de virtualització OpenVZ.

 • Control via web de containers OpenVZ
 • Capacitat de controlar varis servidors físics
 • Daemon del servidor físic independent (capacitat de configurar el panel dins d'un servidor virtual)
 • Instal·lació automàtica
 • Interfície simple i atractiva
 • Suport multillenguatge

Més info:
- http://openvz.org/Control_panels
- https://code.google.com/p/ovz-web-panel/
- https://github.com/sibprogrammer/owp/wiki

Peerstreamer

PeerStreamer és una plataforma (framework) open source de streaming P2P escrit en C, desenvolupat com a part del projecte europeu NAPA-WINE. Inclou un motor de streaming per a la distribució eficient de fluxes (streams) multimedia, una aplicació de font per a la creació de canals i un reproductor per a visualitzar els streams.

Principals característiques:
(Application-Layer Traffic Optimization)

 • Suporta quasi qualsevol format multimedia
 • Motor de fragmentació configurable
 • Mòdul de topologia configurable
 • Motor streaming amb diferents protocols de streaming (push/pull/negotiation)
 • Programador chunk/peer configurable
 • Suport per a ALTO (Application-Layer Traffic Optimization)

Més info: http://peerstreamer.org

Syncthing

Syncthing és una aplicació client/servidor open-source de sincronització d'arxius, escrita en Go, que implementa el seu propi protocol Block Exchange.

Algunes de les principals característiques són:

 • Web GUI. Configura i monitoritza Syncthing a través d'una potent interfície responsive des del teu navegador.logo-syncthing
 • Portable. Funciona on Mac OS X, Windows, Linux, FreeBSD i Solaris. Executa en els teus ordinadors d'escriptori i sincronitza'ls amb el teu servidor de còpies de seguretat.
 • Simple. Syncthing no necessita una adreça IP ni configuracions avançades; simplement funciona, tant sobre una xarxa local (LAN) com sobre Internet. Cada màquina és identificada amb un ID. Simplement dóna aquest ID als teus amics, comparteix una carpeta i observa; UPnP ho farà per tu si no vols o no saps fer port forward.
 • Potent. Sincronitza tantes carpetes com necessitis amb diferents persones.

Més info:
- http://syncthing.net
- https://github.com/syncthing/syncthing/wiki

logo-tahoe

Tahoe-LAFS

El Least-Authority File Store (Tahoe-LAFS) és un sistema d'emmagatzemament en el núvol descentralitzat Software lliure i Open Source. Distribueix les teves dades a través de múltiples servidores. Inclús si alguns dels servidors fallen o els estan atacant, el sistema d'emmagatzemament funcionara correctament, preservant la teva privacitat i seguretat.

Més info: https://tahoe-lafs.org

WebDAV server

logo-webdav

Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) és un conjunt d'extensions del protocol HTTP que permet als usuaris colaborar, editar i administrar arxius en servidors web remotament.

El protocol WebDAV fa de la Web un medi de lectura i escriptura. Proveeix d'una plataforma als usuaris per a crear, canviar i moure documents en un servidor, típicament un servidor web o una web de compartició. Les característiques més importants del protocol WebDAV inclouen el manteniment de propietats sobre l'autor o la data de modificació, administració de l'espai de noms, col·leccions i protecció contra sobre escriptura.

Més info: http://www.webdav.org

Serveis orientats a Guifi.net

Integració amb Guifi.net

Un dispositiu amb Cloudy es pot registrar i integrar fàcilment amb la web de Guifi.net a través de la interfície web. Es recomana seguir aquest pas abans d'instal·lar els serveis de Guifi.net. Emprant les credencials de Guifi.net es pot declarar un nou dispositiu Cloudy a la web de Guifi.net, o bé enllaçar-lo amb un dispositiu Cloudy declarat prèviament.

Un cop el dispositiu Cloudy està integrat amb la web de Guifi.net és molt fàcil instal·lar, configurar i arrencar els serveis detallats a continuació.

Proxy3

Guifi-proxy3 és l'extensio del paquet guifi-proxy, desenvolupat pel Carles Guadall, amb un conjunt de configuracions per a tenir com a resultat un servidor cache-federat just quant l'assistent acaba. Des de principis de 2013, el paquet guifi-proxy3 autentica els usuarios a través d'una base de dades LDAP, allotjada en ldap.guifi.net i ldap2.guifi.net.

Més info:
- (CAT) http://ca.wiki.guifi.net/wiki/Servidor_Proxy
- (ES) http://es.wiki.guifi.net/wiki/Servidor_Proxy

SNPservices

SNPServices és un conjunt d'eines per a capturar l'estat dels nodes de la xarxa Guifi.net en la teva àrea que estiguin registrats en aquest servidor. El servidor de la web de www.guifi.net li diu al teu servidor quins nodes monitoritzar i li pregunta per les gràfiques via interfície web. Aquestes gràfiques són visibles en la web de Guifi.net.

Abans de configurar aquest servei, hauries d'haver-ho afegit a la web de Guifi.net, i la màquina ha d'estar connectada tant a Internet com a la xarxa de Guifi.

Més info:
- (CAT) http://acacha.org/mediawiki/index.php/Snpservices
- (ES) http://es.wiki.guifi.net/wiki/SNPservices

DNSservices

DNSServices és un sistema de configuració automàtica de servidors DNS per als nodes de Guifi.net. Proveeix una adreça per a la resolució de noms de domini creats pels usuaris en la web de Guifi.net (incloent resolució inversa de DNS) i pels noms de domini d'Internet.

Més info:
- (CAT) http://ca.wiki.guifi.net/wiki/Servidor_DNS/ca
- (ES) http://es.wiki.guifi.net/wiki/Servidor_DNS