Què és Cloudy

Descentralitzat

Cloudy disposa d'un mecanisme de comunicació basat en un protocol "gossip" que permet que els nodes comparteixin informació entre ells sense necessitat d'un servidor centralitzat.

Distribuït

Per tal de fomentar la distribució dels serveis en les xarxes comunitàries, Cloudy inclou una plataforma per a publicar-los i descrobrir-los

Fàcil d’utilitzar

Una interfície web simple està disponible per a l'usuari com una forma fàcil de configurar, administrar i monitoritzar els serveis cloud en execució en el node.

Programari lliure

És 100% lliure i obert. Ha estat basat en Debian GNU/Linux i, per descomptat, té el codi font disponible per a tothom.


 

Abans de l'adopció general de serveis en el núvol (cloud services) els usuaris de Xarxes Comunitàries ja compartien o proveïen serveis i recursos a la comunitat; no obstant, aquest usuaris eren una minoria. Una de les principals raons és la barrera tecnològica. Abans de proveir continguts, els usuaris que volen compartir informació amb la comunitat tenen primer que preocupar-se dels aspectes tècnics com el desplegament/muntatge d'un servidor amb un conjunt de serveis.

 

cloudy-logo-mEn el passat, els usuaris de Guifi.net, intentaren superar aquest problema publicant una distribució GNU/Linux anomenada Guinux, que donava als usuaris finals una solució fàcil per oferir serveis a la comunitat (com ara proxy web, sistemes DNS, monitoratge i gràfiques).

La clau principal de Guinux era un conjunt de scripts que automatitzaven el procés de configuració. Els usuaris només havien d'introduir uns pocs paràmetres com l'adreça de correu electrònic i l'identificador del node. Aviat, després d'estar disponible la distribució, el nombre d'usuaris compartint recursos va proliferar.

D'acord amb això, va quedar clar que reduint (o eliminant) la barrera d'entrada tecnològica animava als usuaris a proveir de més serveis i compartir els seus recursos amb la comunitat. Per a tal fi, un dels objectius principals del projecte CLOMMUNITY és publicar una distribució GNU/Linux, anomenada Cloudy, dirigida als usuaris, per a fomentar la transició i adopció de l'entorn cloud a xarxes comunitàries (Community Network Cloud).

Uneix-te al "núvol"!


Motivacions de la distribució

A continuació el següent llistat resumeix les motivacions i les solucions escollides per complir-les:

Descentralització: en una xarxa comunitària (CN, de l'anglès Community Network), on els usuaris es troben distribuïts geogràficament i topològicament per la xarxa, la concentració de serveis en un únic lloc no té sentit, ja que crea un punt únic de falida i proporciona qualitats de servei desiguals depenenent de la ubicació de l'usuari. En canvi, els serveis descentralitzats poden allotjar-se més a prop dels usuaris, millorant la qualitat de la seva experiència en qualsevol punt de la xarxa. Cloudy implementa un mecanisme de comunicació descentralitzat basat en Serf, un orquestrador de serveis que empra un protocol de gossip (xafardeig) que permet als nodes comunicar-se entre ells directament sense la necessitat d'un servidor central.

Distributció: de cara a fomentar la distribució dels serveis en les CNs, cal una plataforma on publicar-los i descobrir-los. D'aquesta manera, l'accés al servei no depen de configuracions de xarxa estàtiques i està al cas del dinàmics canvis d'estat de les CNs. Cloudy incorpora DADS (Descobriment i Anunci de Serveis Distribuït), una eina que empra el mecanisme de comunicació descentralitzat per ajudar a acomplir aquesta tasca.

Facilitat d'ús i experiència d'usuari: amb aquesta finalitat, s'ha desenvolupat una plataforma web d'administració destinada a integrar la instal·lació i configuració dels serveis al núvol habilitats en la distribució Cloudy. Una interfície web simple i agradable està disponible pels usuaris com a solució fàcil de configuració, administració i monitoratge dels serveis cloud actius al node.

Programari lliure i obert: la distribució està basada en Debian GNU/Linux. Apart de ser una de les distribucions més populars i complir tots els requisits tècnics, ha estat escollida degut a que el Debian Social Contract salvaguarda i garanteix que el programari serà sempre obert i lliure.


Arquitecturacloudy_architecture

L'arquitectura interna de la distribució Cloudy està representada en la figura de la dreta, dins del rectangle central. En la part superior d'aquest, la capa L2 virtual sobre la capa de xarxa L3 proveeix un overlay per interconnectar tots els servers en un micro cloud. Aquesta xarxa overlay és utilitzada en els procesos d'anunci i descoberta de serveis, que respectivament publiquen informació local al núvol (cloud) i reben dades dels seus veïns.

El dimoni (daemon) d'anunci de serveis comprova periòdicament l'estat dels serveis disponibles mitjantçant el corresponent plug-in i publica la informació. Els nodes en el micro cloud reben aquesta informació i actualitzan les seves llistes de serveis. Quan un servei en un node s'atura o s'elimina, aquesta informació també és anunciada a la resta de servidors del núvol. El dimoni de descoberta de serveis escolta continuament anuncis dels veïns i manté una llista actualitzada dels serveis disponibles en el micro cloud. Aquesta llista pot ser consultada directament pels serveis o per l'usuari.

El sistema pot ser administrat a través de l'interfície d'administració web de Cludy o per línia de comandes (o consola). La primera proveeix als usuaris una eina que cobreix les operacions més bàsiques (instal·lació, auto-configuració i control dels serveis). La consola és l'eina tradicional per l'administració del sistema, proveint totes les opcions disponibles i dirigida a usuaris experimentats.

 

Comença amb Cloudy aquí.