Wiki

Aquí trobaràs més documentació sobre Cloudy.

Actualment, hi ha alguns tutorials, guies i altra informació extra en diferents articles de wiki.

La informació està escrita en la wiki del projecte CLOMMUNITY (només en anglès) i en la wiki de Guifi.net (anglès, català i castellà).

CLOMMUNITY wiki

Hi ha una secció "how to" en la wiki del projecte CLOMMUNITY on estan les diferents guies.
English: http://wiki.clommunity-project.eu/howto

Guifi.net wiki

Hi ha una categoria de Cloudy amb diferents articles relacionats amb la distribució.
English: http://en.wiki.guifi.net/wiki/Cloudy
Català: http://ca.wiki.guifi.net/wiki/Cloudy
Español: http://es.wiki.guifi.net/wiki/Cloudy